Kształt i położenie zaczepów dla Sprężyn śrubowych naciągowoych - rozciągowych
Zaczep Typu A
Zaczep typu A
Zaczep Typu B
Zaczep typu B
Zaczep Typu C
Zaczep typu C
Zaczep Typu D
Zaczep typu D
Zaczep Typu E
Zaczep typu E
Zaczep Typu F
Zaczep typu F
Zaczep Typu G
Zaczep typu G
Zaczep Typu H
Zaczep typu H
Zaczep Typu I
Zaczep typu I
Zaczep Typu J
Zaczep typu J
Zaczep Typu K
Zaczep typu K
Zaczep Typu L
Zaczep typu L
Zaczep Typu M
Zaczep typu M
Zaczep Typu N
Zaczep typu N
Zaczep Typu O
Zaczep typu O
Zaczep Typu P
Zaczep typu P
Zaczep Typu R
Zaczep typu R