Spretech w kilku słowach


Nasza firma produkuje sprężyny techniczne od 1984 roku. Produkujemy sprężyny zgodnie z normami polskimi i zagranicznymi zapewniając najwyższą jakość wyrobów i usług. Od wielu lat niezmiennie inwestujemy w nasz park maszynowy, aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klientów polskich
i zagranicznych. Dysponujemy urządzeniami do produkcji sprężyn najwyższej jakości.

Wszystkie produkowane przez Naszą firmę sprężyny otrzymują świadectwo jakości oraz są zgodne z obowiązującymi normami technologicznymi.


Nasza filozofia współpracy z Klientem opiera się na kilku podstawowych zasadach:
  • wytwarzanie wyrobów i usług służących zawsze zaspokojeniu potrzeb zgłaszanych i oczekiwanych przez naszych klientów
  • zapobieganie powstawaniu wad
  • włączenie wszystkich pracowników do wspólnego działania
  • stworzenie warunków do wykonania niezawodnego wyrobu i usługi
  • spełnianie wymagań technicznych i jakościowych naszego Klienta
  • zmierzanie do maksymalnej trwałości i niezawodności produkowanych wyrobów