Prawa autorskie


Wydawcą i twórcą serwisów internetowych:


  • www.spretech.pl
  • www.spretech.com.pl
  • www.springstech.pl
  • www.federn.pl
jest firma Spretech J.K. Produkcja Sprężyn Technicznych, z siedzibą przy ul. Grottgera 16, Katowice.

Korzystanie z serwisów:


  • www.spretech.pl
  • www.spretech.com.pl
  • www.springstech.pl
  • www.federn.pl
nie wiąże się z nabywaniem przez Użytkowników jakichkolwiek praw do tekstów, danych a w szczególności projektów graficznych zawartych w tych serwisach.

Zamieszczone na wymienionych stronach informacje, projekty graficzne, rysunki, zdjęcia, itp. nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Spretech J.K. Produkcja Sprężyn Technicznych, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Spretech J.K. Produkcja Sprężyn Technicznych w pełni uznaje prawo Użytkowników serwisów internetowych do prywatności i ochrony danych osobowych wprowadzanych w formularzach elektronicznych, w związku z czym dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).