Kształt i położenie zaczepów dla Sprężyn skrętnych
Zaczep Typu a
Zaczep typu A
Zaczep Typu a
Zaczep typu B
Zaczep Typu a
Zaczep typu c
Zaczep Typu a
Zaczep typu D
Zaczep Typu a
Zaczep typu E
Zaczep Typu a
Zaczep typu F
Zaczep Typu a
Zaczep typu G
Zaczep Typu a
Zaczep typu H
Typ sprężyny skrętnej
Zaczep Typu a
Rozwarta 0 stopni
Zaczep Typu a
Rozwarta 180 stopni
Zaczep Typu a
Rozwarta 90 stopni
Zaczep Typu a
Rozwarta 270 stopni