Kształt i położenie zaczepów dla Sprężyn skrętnych
Zaczep Typu A
Zaczep typu A
Zaczep Typu B
Zaczep typu B
Zaczep Typu C
Zaczep typu c
Zaczep Typu D
Zaczep typu D
Zaczep Typu E
Zaczep typu E
Zaczep Typu F
Zaczep typu F
Zaczep Typu G
Zaczep typu G
Zaczep Typu H
Zaczep typu H
Typ sprężyny skrętnej
Sprężyna skrętna rozwarta 0 stopni
Rozwarta 0 stopni
Sprężyna skrętna rozwarta 180 stopni
Rozwarta 180 stopni
Sprężyna skrętna rozwarta 90 stopni
Rozwarta 90 stopni
Sprężyna skrętna rozwarta 270 stopni
Rozwarta 270 stopni